Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад № 18/2014: Системите на EuropeAid за оценка и за ориентиран към резултатите мониторинг

Специален доклад № 18/2014: Системите на EuropeAid за оценка и за ориентиран към резултатите мониторинг

Bulgarian icpdf.png 728 KB
11.12.2014

Системите на EuropeAid за оценка и ориентиран към резултатите мониторинг (ОРМ) са част от нейната рамка за ориентирано към резултатите отчитане. Сметната палата установи, че системите на EuropeAid за оценка и ОРМ не са достатъчно надеждни. Като цяло функциите по оценка и ОРМ са добре организирани. Налице са обаче някои слабости в концепцията и прилагането на системите, които намаляват способността на EuropeAid да извършва оценка и да отчита постиженията на политиките на ЕС.