Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад № 11/2017: Доверителният фонд „Беку“ на Европейския съюз за Централноафриканската република — обещаващо начало въпреки някои недостатъци

Bulgarian icpdf.png 2 MB
31.08.2017

Доверителният фонд „Беку“ на ЕС за Централноафриканската република, първият европейски доверителен фонд, управляван от Европейската комисия, е стартиран през 2014 г. и има за цел да предоставя помощ на една от най-изостаналите страни в света. Сметната палата извърши оценка на основанието за създаването на фонда, неговото управление и степента на постигане на целите му към момента. Въпреки някои недостатъци може да се заключи, че решението за създаването на фонда е било основателно, като се имат предвид обстоятелствата. Управлението на фонда все още не е развито до пълния си потенциал в следните три аспекта: координация между участниците, прозрачност, продължителност и разходна ефективност на процедурите, както и механизми за наблюдение и оценка. Но като цяло фондът е показал положителни резултати досега. Изготвените от Сметната палата препоръки биха могли да помогнат за подобряване на планирането и управлението на този фонд, както и на други доверителни фондове на ЕС.