Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Доклад на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета на ЕС — състояние в края на 2019 година

Bulgarian icpdf.png 9 MB
13.11.2020

Европейската сметна палата разгледа резултатите, постигнати от финансираните от бюджета на ЕС разходни програми, като използва данни за изпълнението, предоставени от Комисията и други източници, и информация от по-рано проведени собствени одити и прегледи. Тя извърши и оценка на начина, по който Комисията е изготвила Годишния доклад за управлението и изпълнението на бюджета на ЕС за 2019 година и програмните декларации за бюджета на ЕС за 2021 г., както и на това дали тези доклади дават ясна, цялостна и балансирана представа за изпълнението на бюджета на ЕС.