Strategy|2853227b-1045-472f-8d78-3c0be0727a5c;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Стратегия на Европейската сметна палата за периода 2021—2025 г.

Bulgarian icpdf.png 1 MB
28.01.2021

Приехме нова стратегия на ЕСП за следващите пет години.

Стратегията надгражда досегашните ни постижения и ще ръководи работата на ЕСП като независим външен одитор на ЕС до 2025 г.

Отчитайки предизвикателствата, пред които е изправен ЕС, ние ще изпълним ролята си да допринасяме за един по-силен, устойчив и справедлив Европейски съюз.

Стратегията ни за периода 2021—2025 г. разкрива как институцията планира да постигне това чрез три стратегически цели:

  • Цел 1: Подобряване на отчетността, прозрачността и одитните механизми за всички видове действия на ЕС;
  • Цел 2: Насочване на одитите към области и теми, в които нашата дейност може да донесе най-голяма допълнителна полза; и
  • ​Цел 3: Предоставяне на категорична одитна увереност в контекста на трудна и бързо изменяща се среда.

Освен това в стратегията за периода 2021—2025 г. са представени нашите ценности, мисия и визия, както и общ преглед на средствата, които ще ни помогнат да постигнем нашите стратегически цели.