Annual Activity Report|a07accdb-a7d9-447c-82f7-38cdf0a9eeb2
-->
Дейност на Европейската сметна палата през 2020 г. - Годишен отчет за дейността на Европейската сметна палата

Bulgarian icpdf.png 6 MB
06.05.2021

2020 г. беше неочаквана година, белязана от изключително трудни, понякога дестабилизиращи моменти. Европейската сметна палата (ЕСП) обаче преминa успешно през всички трудности. Тя се справи много добре с всички предизвикателства, както е видно от публикувания днес отчет за дейността ѝ.

Разразилата се в началото на 2020 г. криза, породена от COVID-19, не попречи на ЕСП да извършва своите одити на изпълнението и одитите на редовността на действията на ЕС. ЕСП продължи дейността си без прекъсване през цялата година. Тя продължи да предоставя на гражданите на ЕС и на създателите на политики независими оценки по ключови въпроси, в които посочва както добрите постижения, така и съществуващите слабости.

И за нас, одиторите на ЕС, има разделение на „преди“ и „след“ кризата, породена от COVID-19. 2020 година промени начина, по който работим. Тя стана повратна точка и за финансите на ЕС. През следващите седем години ЕС ще може да изразходва 1,8 трлн. евро, от които 750 млрд. евро ще бъдат изразходвани пряко в отговор на кризата, породена от COVID-19. На нашата институция се възлагат нови важни отговорности“, заяви Клаус-Хайнер Лене, председател на ЕСП. „Уверявам ви, че ще направим всичко възможно, за да продължим да изпълняваме ролята си на независим външен одитор на ЕС и ще защитаваме интересите на европейските данъкоплатци.“