Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->
Доклад съгласно член 92, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014

Доклад съгласно член 92, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014

Bulgarian icpdf.png 3 MB
30.11.2021

относно условните задължения, възникнали в резултат на изпълнението на задачите на Единния съвет за преструктуриране, на Съвета или на Комисията за финансовата 2020 година съгласно посочения регламент