-->

Jan GREGOR

Ръководител на одитния състав, член на Сметната палата, отговарящ за изготвянето на годишния доклад
Одитен състав V