-->

Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз (INGE)

 

дезинформацията и външната намеса в демократичните процеси в ЕС могат да имат сериозни последици за политиките и финансите на ЕС.

В качеството си на одитор на ЕС ЕСП гледа напред, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще, включително в областта на дезинформацията и външната намеса.