-->

Промишленост, изследвания и енергетика

По-голямата част от работата на Сметната палата съвпада с интересите на комисията по промишленост в областта на иновациите, НИРД, МСП, енергетиката и цифровия пазар на труда.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. Нововъзникващите технологии променят начина, по който хората осъществяват бизнес, работят и живеят. Автоматизацията и изкуственият интелект застрашават да засегнат промишлеността по-бързо, отколкото обществата могат да се приспособят. В близко бъдеще машините все повече ще участват и дори самостоятелно ще вземат решения в областта на публичния сектор, засягащи хората и бизнеса. Бумът от възможности за редактиране на генома ще изисква намиране на точен баланс между оползотворяването на пълния потенциал и предотвратяването на злоупотреби.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.