-->

Международна търговия

Митническият съюз в ЕС е най-големият търговски блок в света. Докладите на Сметната палата разглеждат както физическата инфраструктура, която улеснява търговията на ЕС с останалата част от света, така и свързаните с нея финансови процедури.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. Международните правила, свободната търговия и многостранното сътрудничество са основни принципи на ЕС. Новата икономическа динамика може да означава, че ЕС ще трябва да промени търговските си отношения, да отстоява още по-силно основните си ценности в своите търговските партньорства, да стане по-конкурентен в световната икономика или да рискува да намали дела на външната си търговия.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.