-->

Конституционни въпроси

Дейностите на комисията по конституционни въпроси по отношение на институционалните аспекти на европейския интеграционен процес и работата на Сметната палата по отношение на финансовото управление на ЕС могат да бъдат считани като допълващи се.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. Повишената прозрачност на ефективността на сектора на държавното управление, която се дължи на разпространението на онлайн медиите, в съчетание с иновациите и по-добрата икономическа ефективност, които хората виждат в други сфери на живота, продължават да покачват очакванията, свързани с публичните услуги. Все по-голямото очакване за откритост от страна на правителствата и ЕС е особено предизвикателство предвид усещането за дистанция между институциите и гражданите.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.