-->

Сигурност и отбрана

 

С оглед на по-нестабилния геополитически ред и появата на нови заплахи за сигурността във всички държави членки се наблюдава голям обществен интерес по въпросите в областта на отбраната. В програмния период 2021–2027 г. Комисията предвижда създаването на Европейски фонд за отбрана за подпомагане на съвместни проекти на ЕС в областта на отбраната в допълнение към собствените бюджети на държавите членки за тази цел.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. Три десетилетия след края на Студената война все по-голямата нестабилност в света е предпоставка за нов вид асиметрична заплаха за сигурността. В основата на тези заплахи са терористични и други екстремистки групировки, криминални организации и враждебно настроени държави, но пандемиите също представляват заплаха. Понастоящем ЕС е недобре подготвен за проблеми в областта на сигурността, пред които може да се наложи да се изправи, във връзка с киберсигурността, хибридната война и използването на социалните медии като оръжие за постигане на определени цели. Същевременно ЕС и неговите държави членки по-трудно ще постигат многостранни или двустранни споразумения. Европейците ще трябва да управляват и финансират сами своите сигурност и отбрана.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.