Document|f258a1bd-c6ef-43a5-b6cb-4d4c3af879a4;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva č. 2/2014: Jsou preferenční obchodní režimy vhodným způsobem řízeny?

Zvláštní zpráva č. 2/2014: Jsou preferenční obchodní režimy vhodným způsobem řízeny?

Czech icpdf.png 982 KB
02.05.2014

Preferenční obchodní režimy (PTA) jsou významným nástrojem obchodní politiky EU. Obchod přináší hospodářské přínosy jak EU, tak jejím partnerským zemím a podporuje udržitelný rozvoj a eliminaci chudoby v rozvojových zemích. Tato zpráva hodnotí, zda jsou PTA Komisí a členskými státy vhodným způsobem řízeny. Účetní dvůr zjistil, že Komise vhodným způsobem neposoudila všechny hospodářské účinky režimů PTA a že úplné inkaso příjmů není zajištěno, neboť celní kontroly prováděné členskými státy jsou nedostatečné a dohled Komise rovněž vykazuje nedostatky.