Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva č. 18/2014: Systémy Generálního ředitelství pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid pro hodnocení a monitorování zaměřené na výsledky

Zvláštní zpráva č. 18/2014: Systémy Generálního ředitelství pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid pro hodnocení a monitorování zaměřené na výsledky

Czech icpdf.png 707 KB
11.12.2014

Hodnocení a monitorování zaměřené na výsledky (ROM) jsou součástí rámce pro vyvozování odpovědnosti Generálního ředitelství pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid. Účetní dvůr zjistil, že systémy GŘ pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid pro hodnocení a ROM nejsou dostatečně spolehlivé. Funkce hodnocení a ROM jsou celkově dobře organizovány, ovšem některé nedostatky v koncepci a provádění systémů snižují schopnost GŘ pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid posuzovat výsledky politik EU a podávat o nich zprávy.