Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Zvláštní zpráva č. 7/2015: Policejní mise EU v Afghánistánu: smíšené výsledky

Czech icpdf.png 8 MB
08.07.2015

Účetní dvůr při svém posouzení mise EUPOL Afghanistan, která je civilní misí společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), zjistil, že svůj mandát naplňovala jen s částečnou účinností. Do jisté míry to sice lze vysvětlit vnějšími činiteli, avšak jiné nedostatky lze přičíst misi EUPOL samotné.

Účetní dvůr předkládá řadu doporučení, která lze vztáhnout nejen na misi EUPOL Afghanistan, ale též na jiné mise SBOP, aby se zlepšila účinnost a udržitelnost dosažených efektů.