Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva č. 07/2016: Jak Evropská služba pro vnější činnost spravuje své budovy po celém světě

Czech icpdf.png 1 MB
28.04.2016

​Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) poskytuje kancelářské budovy pro zaměstnance EU v přibližně 140 delegacích po celém světě a odpovídá také za rezidence vedoucích delegací. Účetní dvůr v této zprávě zkoumá, zda budovy delegací vyhovují potřebám ESVČ a zda za vynaložené peníze přinášejí odpovídající hodnotu. Dospěl k závěru, že budovy potřebám delegací obecně vzato vyhovují, ale že v některých případech nepřinášejí za vynaložené peníze nejlepší hodnotu: kanceláře jsou většinou příliš velké, ESVČ vlastní budovy, které již nevyužívá, a poplatky účtované některým organizacím, které si pronajímají prostory delegací, v plné výši nepokrývají náklady. Auditoři zjišťovali příčiny těchto nedostatků a předkládají doporučení na posílení systémů, zejména s ohledem na plány ESVČ investovat do nákupu a nikoliv pronájmu nemovitostí.