Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva č. 1/2017: Provádění sítě Natura 2000 s plným využitím jejího potenciálu vyžaduje více úsilí

Czech icpdf.png 1 MB
21.02.2017

Síť Natura 2000 je klíčovým prvkem strategie EU pro zastavení úbytku biologické rozmanitosti. Její součástí jsou tisíce lokalit, které chrání různá přírodní stanoviště a druhy v celé EU. Jsme si vědomi zásadní úlohy sítě Natura 2000 při ochraně biologické rozmanitosti, avšak při auditu jsme zjistili, že je zapotřebí významného úsilí, aby ambiciózní cíle EU v oblasti ochrany biologické rozmanitosti byly splněny. Členské státy síť nespravovaly příliš dobře, financování EU nebylo dobře mobilizováno a chyběly komplexní informace o její účinnosti. Účetní dvůr proto předkládá řadu doporučení, jak síť realizovat v plném rozsahu, vyjasnit rámec financování a měřit výsledky.