Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva č. 02/2017: Jednání Komise o dohodách o partnerství a programech v oblasti soudržnosti na období 2014–2020

Czech icpdf.png 2 MB
05.04.2017

Dohody o partnerství jsou strategickými investičními plány pro členské státy EU, které stanoví vnitrostátní výdajové priority Evropských strukturálních a investičních fondů na programové období 2014–2020. V této zprávě zkoumáme, zda dohody o partnerství uzavírané mezi Evropskou komisí a členskými státy napomáhají tomu, aby byly peněžní prostředky o celkovém objemu 350 miliard EUR zaměřeny účinněji.

Zjistili jsme, že Komise a členské státy přes počáteční obtíže lépe zaměřovaly prostředky na růst a pracovní místa, identifikovaly investiční potřeby a úspěšně je převáděly na požadované cíle a výsledky. Stanovily opatření řešící zjištěné potřeby a vymezily výstupy programů, na něž se dohody vztahují. Bylo však určeno zbytečně velké množství výkonnostních ukazatelů a měření výkonnosti mezi jednotlivými fondy není sladěno. Komisi a členským státům předkládáme řadu doporučení, jak fungování dohod zlepšit.