EU audit in brief|7fec41b4-43aa-486a-a6ee-f45f8005560f;Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

2017 Audit EU ve zkratce

Czech icpdf.png 2 MB
04.10.2018

Několik slov o dokumentu „Audit EU za rok 2017 ve zkratce“

Dokument „Audit EU za rok 2017 ve zkratce“ je přehledem o našich výročních zprávách za rok 2017, v nichž předkládáme své prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti uskutečněných operací. V hlavních rysech popisuje také klíčová zjištění o příjmech a hlavních výdajových oblastech rozpočtu EU a evropského rozvojového fondu a dále zjištění o rozpočtovém a finančním řízení, využívání informací o výkonnosti a opatřeních reagujících na naše předchozí doporučení.

Zprávy jsou v plném znění k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu nebo v Úředním věstníku Evropské unie.

Evropský účetní dvůr (EÚD) je nezávislý externí kontrolní orgán EU. Varujeme před riziky, poskytujeme ujištění, poukazujeme na nedostatky a osvědčené postupy a nabízíme tvůrcům politik a norem EU pomoc v podobě pokynů, jak zlepšit řízení politik a programů EU. Díky naší práci jsou občané EU informováni o tom, jak jsou jejich peníze vynakládány.