Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva č. 22/2018: Mobilita v programu Erasmus+: miliony účastníků a různorodá evropská přidaná hodnota, avšak je třeba dále zlepšovat měření výkonnosti

Czech icpdf.png 4 MB
06.09.2018

Erasmus+ je známá a úspěšná značka EU. V letech 2014 až 2020 se z tohoto programu poskytne podpora v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, mládeže a sportu ve výši přes 16 miliard EUR. Posuzovali jsme výkonnost a evropskou přidanou hodnotu vzdělávací mobility, jedné z klíčových akcí programu Erasmus+, na niž připadá více než polovina celkového rozpočtu a kterou dosud využilo více než dva miliony studentů a odborníků.

Náš celkový závěr zní, že Erasmus+ má kladný účinek na postoje účastníků k EU a vytváří mnoho podob evropské přidané hodnoty – země by nebyly schopny takového účinku dosáhnout samostatně.

Zjistili jsme však, že výkonnost se měří obtížně, protože ukazatele nejsou plně v souladu s cíli. Dále jsme zjistili, že přes určité zjednodušení je podávání žádostí a podávání zpráv stále složité.