Landscape review|fe9c4470-6c8f-4779-9a18-3c7a1c169bd2;Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Přezkum č. 09/2018: Na cestě k úspěšnému odvětví dopravy v EU: výzvy k řešení (Situační zpráva)

Czech icpdf.png 2 MB
06.12.2018

Tato situační zpráva popisuje a analyzuje činnost EU v oblasti dopravy. Zaměřujeme se na investice do infrastruktury financované z rozpočtu EU a prezentujeme průřezová témata, která jsme určili v posledních auditech u pěti hlavních druhů dopravy: silniční, železniční, letecké, vnitrozemské vodní a námořní. Na základě svých připomínek a doporučení předkládáme horizontální přehled hlavních problémů, s nimiž se potýká rozvoj a financování dopravy v EU.

Tím, že zainteresovaným stranám poskytne jasné a přístupné informace, hodlá je tato situační zpráva povzbudit k tomu, aby zlepšily svá opatření nebo je lépe koordinovaly a zajistily tak přidanou hodnotu snahám EU o dosažení cílů unijní dopravní politiky.