Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva č. 04/2019: Kontrolní systém pro ekologické produkty se zlepšil, některé výzvy ale přetrvávají

Czech icpdf.png 2 MB
14.03.2019

Od roku 1991 má EU kontrolní systém produkce, přípravy, distribuce a dovozu ekologických produktů. Jeho cílem je ujistit spotřebitele, že pravidla ekologické produkce byla uplatňována ve všech fázích dodavatelského řetězce. V posledních letech se sektor ekologické produkce rychle rozvíjel. Při kontrole realizace doporučení uvedených v naší zvláštní zprávě č. 9/2012, která byla zveřejněna v červnu 2012, jsme zjistili, že kontrolní systém se zlepšil. Naše doporučení byla obecně realizována, některé výzvy však přetrvávají. Předkládáme doporučení s cílem řešit zbývající nedostatky, které jsme v souvislosti s produkty EU zjistili v členských státech, zlepšit dohled nad dováženými ekologickými produkty lepší koordinací a provádět úplnější kontroly vysledovatelnosti.