Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva č. 13/2019: Etické rámce v kontrolovaných orgánech EU: zlepšení je možné

Czech icpdf.png 2 MB
19.07.2019

V této zvláštní zprávě jsme posuzovali, zda jsou v Evropském parlamentu, Radě Evropské unie a Evropské radě a Evropské komisi náležitě zavedeny etické rámce.

Přezkoumávali jsme všechny úrovně zaměstnanců a členů a formou průzkumu jsme analyzovali povědomí o etickém rámci mezi zaměstnanci těchto orgánů. Praktická realizace etických rámců v daných orgánech součástí auditu nebyla.

Dospěli jsme k závěru, že v kontrolovaných orgánech byly do velké míry zavedeny vhodné etické rámce, ale že v této oblasti existuje stále prostor pro zlepšení. Zjistili jsme také, že neexistuje žádný společný etický rámec EU platný pro práci zástupců členských států v Radě.

Při našem auditu byly rovněž zjištěny určité nedostatky, dále oblasti, kde je nutné lepší sladění etických rámců, ale zároveň i příklady osvědčených postupů. Kontrolované orgány by měly zkvalitnit své etické rámce, vzájemně spolupracovt na sladění osvědčených postupů týkajících se etických otázek a vyvinout další úsilí na šíření těchto postupů a také zvýšit povědomí zaměstnanců o etickém rámci a etické kultuře a vnímání tohoto rámce a kultury z jejich strany.