Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

2018 audit agentur EU ve zkratce

Czech icpdf.png 5 MB
15.10.2019

Tento dokument shrnuje výsledky auditu 41 agentur EU a dalších subjektů Unie (dále jen „agentury“), které jsme pověřeni kontrolovat, za rozpočtový rok 2018. Úplný přehled agentur zřízených Evropskou unií a podrobné výsledky jejich každoročního auditu, který provádíme, naleznete v naší nové výroční zprávě o agenturách EU za rozpočtový rok 2018.