Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva č. 24/2019: Azyl, relokace a navracení migrantů: nastal čas zintenzivnit opatření k řešení rozporů mezi cíli a výsledky

Czech icpdf.png 5 MB
13.11.2019

Při tomto auditu jsme posuzovali, zda podpůrná opatření pro Řecko a Itálii financovaná ze strany EU dosáhla svých cílů a zda byly azylové a návratové postupy účinné a pohotové. Posuzovali jsme také, zda dočasné nouzové programy relokace dosáhly svých cílů a záměrů. Došli jsme k závěru, že existují rozdíly mezi cíli podpory EU a dosaženými výsledky. Nouzové programy relokace nedosáhly svých cílů. Ačkoli se kapacita řeckých a italských orgánů zvýšila, provádění azylových řízení nadále ovlivňují dlouhé lhůty jejich zpracování a problematická místa. Stejně jako v ostatních oblastech EU jsou počty návratů z Řecka a Itálie z důvodů popsaných v této zprávě nízké.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.