Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva č. 21/2019: Antimikrobiální rezistence: ve veterinárním odvětví došlo k pokroku, ale EU tuto zdravotní hrozbu ještě zdaleka nevyřešila

Czech icpdf.png 4 MB
15.11.2019

Antimikrobiální rezistence představuje rostoucí celosvětovou hrozbu pro zdraví. EU uplatňuje při řešení tohoto problému přístup „jedno zdraví“, který zohledňuje souvislost mezi lidským zdravím, zdravím zvířat a životním prostředím. Zjišťovali jsme, jakým způsobem Komise a příslušné agentury EU podporovaly členské státy a výzkum financovaný EU, jehož cílem je bojovat s antimikrobiální rezistencí. Dospěli jsme k závěru, že činnosti Komise a agentur přinesly určitý pokrok. Jen stěží lze však prokázat, že by se zdravotní zátěž spojená s antimikrobiální rezistencí snížila. Doporučujeme Komisi, aby v zájmu důraznější reakce na antimikrobiální rezistenci zlepšila podporu národních akčních plánů členských států, prosazovala důkladnější monitorování a obezřetné používání antimikrobiálních látek a posílila strategie na podporu výzkumu.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.