Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva č. 22/2019: Požadavky EU na vnitrostátní rozpočtové rámce: je třeba je dále posílit a lépe sledovat jejich uplatňování

Czech icpdf.png 2 MB
04.12.2019

V této zprávě se posuzuje, zda opatření Komise, které po krizi zavedla na posílení rozpočtového rámce členských států EU, dosáhla zamýšlených výsledků. Legislativní opatření EU představovala určitý impuls. Právní rámec lze však ještě zlepšovat a Komise má doposud jen omezenou jistotu, že členské státy uplatňují požadavky EU řádně. Navíc existuje riziko rozdílů mezi tím, jak soulad vnitrostátních ročních a střednědobých fiskálních plánů s fiskálními pravidly EU posuzuje Komise a nezávislé fiskální instituce, což by účinnost fiskálního rámce EU mohlo snížit. A konečně, účinnost Evropské fiskální rady omezuje současné institucionální uspořádání a skutečnost, že Komise může její doporučení bez řádného vysvětlení opomenout.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.