Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva č. 23/2019: Stabilizace příjmů zemědělců: komplexní soubor nástrojů, je však zapotřebí řešit nízkou míru využívání nástrojů a nadměrné náhrady

Czech icpdf.png 4 MB
05.12.2019

S odvětvím zemědělství jsou přirozeně spjata i rizika. Je proto potřeba, aby zemědělci vytvářeli strategie na řešení ztrát, například v důsledku klimatických jevů nebo chorob zvířat či rostlin a také cenové volatility. Součástí společné zemědělské politiky (SZP) jsou i nástroje na podporu řízení rizik zemědělci a reakci na krize. Návrhy na nejnovější reformu SZP mají za cíl zvýšit zaměření na řízení rizik. Zjistili jsme, že SZP poskytuje komplexní škálu preventivních nástrojů na posílení odolnosti zemědělců, ale že dopad těchto nástrojů na chování zemědělců je omezený. Využívání podpory EU pro pojištění zůstává malé a tuto podporu využívá jen zlomek zemědělců. Pro zvážení, zda budou v reakci na ruský zákaz uplatněna výjimečná opatření, nebyla použita žádná konkrétní kritéria. Rovněž jsme zjistili, že podpora EU na stahování produktů z trhu pro jejich následnou bezplatnou distribuci je nákladná a že vede k některým případům nadměrných náhrad. Naše doporučení Komisi se týkají toho, aby podporovala zemědělce v tom, aby se lépe připravovali na krize, dále koncepce a monitorování podpory pro pojištění, vyjasnění kritérií pro aktivaci a ukončení výjimečných opatření a úpravy náhrad u operací stažení z trhu.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.