Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 09/2020: Hlavní silniční síť EU: cestovní doba se zkrátila, ale síť ještě není plně funkční

Czech icpdf.png 4 MB
21.04.2020

Silnice hrají významnou úlohu v dopravě v EU, neboť na ně připadá největší podíl osobní i nákladní dopravy v EU. Posuzovali jsme pokrok při plnění cíle, kterým je dokončit plně funkční hlavní silniční síť TEN-T, a související úlohu Komise. Zjistili jsme, že rozvoj hlavní silniční sítě TEN-T podporovaný finančními prostředky EU a opatřeními Komise pokračuje, a vytváří tak výsledky pro ty, kteří sítě využívají k cestování. Plné funkčnosti hlavní silniční sítě TEN-T však brání některé klíčové faktory. Doporučujeme, aby Komise zaměřila investice přednostně na hlavní síť, zlepšila monitorování a posílila svůj přístup k údržbě.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.