Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 10/2020: Dopravní infrastruktury EU: aby se účinky sítě projevily včas, je potřeba urychlit realizaci megaprojektů

Czech icpdf.png 9 MB
16.06.2020

Kontrolovali jsme, jak Komise řídí osm přeshraničních dopravních megaprojektů ve třinácti členských státech. Tyto projekty představují klíčové chybějící články pro propojení vnitrostátních sítí tak, aby byl zajištěn plynulý provoz na evropských dopravních koridorech. Celkové odhadované náklady vybraných stěžejních projektů dopravní infrastruktury činily 54,0 miliard EUR, z čehož EU doposud proplatila 3,4 miliardy EUR.

Podle našich zjištění je zprovoznění hlavní sítě do roku 2030 podle původního plánu z roku 2013 nepravděpodobné. Zpoždění ve výstavbě klíčových megaprojektů a v jejich uvádění do provozu ohrožují účinné fungování pěti z devíti koridorů TEN-T. Zjistili jsme příklady špatného plánování a neefektivní realizace projektů. Dohled Komise nad včasným dokončením sítě má nedostatky a provádí se jen na dálku, nicméně Komise má k dispozici nástroj, který může uplatnit ke zvýšení výkonnosti.

Pro zlepšení řádného finančního řízení těchto mnohamiliardových investic do infrastruktury předkládáme řadu doporučení, jak zlepšit jejich dlouhodobé plánování, řízení a dohled nad nimi.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.

 

 

Podcasts:

Rail Baltica (EN)

Lyon-Turín (EN)

Brennerský patní tunel (EN)

Pevné spojení přes Fehmarnskou úžinu (EN)

Baskická trať Y a její napojení na Francii (EN)

Průplav Seina–severní Evropa (hlavní složka spojení mezi Seinou a Šeldou) (EN)

Dálnice A1 (EN)

Železniční trať E59 (EN)