Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 13/2020: Biologická rozmanitost v zemědělství: přínos SZP úbytek nezastavil

Czech icpdf.png 6 MB
05.06.2020

Počet a různorodost zvířecích druhů na evropské zemědělské půdě, tzv. biologická rozmanitost zemědělské půdy, se výrazně snižuje. EU se zavázala úbytek biologické rozmanitosti do roku 2020 zastavit. Komise naplánovala přidělit na tento účel z prostředků společné zemědělské politiky v letech 2014–2020 celkem 66 miliard EUR.

Posuzovali jsme, zda zemědělská politika EU pomáhá zachovávat a posilovat biologickou rozmanitost zemědělské půdy. Zjistili jsme, že formulace cíle pro oblast zemědělství ve strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti znesnadňuje měření pokroku, dále že způsob, jakým Komise sleduje výdaje na biologickou rozmanitost v rozpočtu EU, není spolehlivý, dopad přímých plateb SZP je omezený nebo není znám a že Komise a členské státy upřednostňují opatření rozvoje venkova s menším dopadem.

Komisi doporučujeme, aby svou příští strategii pro oblast biologické rozmanitosti koncepčně vylepšila, zvýšila přínos přímých plateb a opatření rozvoje venkova k biologické rozmanitosti, přesněji monitorovala výdaje související s biologickou rozmanitostí a vypracovala spolehlivé ukazatele vhodné pro monitorování biologické rozmanitosti zemědělské půdy.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.