Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 15/2020: Ochrana volně žijících opylovačů v EU — iniciativy Komise dosud nepřinesly výsledky

Czech icpdf.png 3 MB
09.07.2020

V posledních dekádách došlo v EU k úbytku volně žijících opylovačů, a to jak z hlediska jejich množství, tak rozmanitosti. V roce 2018 Komise podnikla krok směrem ke koordinaci svého přístupu k zastavení úbytku volně žijících opylovačů – a to zahájením iniciativy týkající se opylovačů. Zjistili jsme, že tato iniciativa měla na zastavení jejich úbytku jen malý účinek a že pro naplnění svých cílů potřebuje lepší řízení. Navíc ani politiky v oblasti biologické rozmanitosti a zemědělství, ani právní předpisy pro pesticidy neobsahují vhodná opatření, která by volně žijící opylovače chránila. Uvádíme doporučení na zlepšení ochrany volně žijících opylovačů ve stávajících politikách a právních předpisech EU.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.