Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 21/2020: Kontrola státní podpory pro finanční instituce v EU: je zapotřebí prověřit její účelnost

Czech icpdf.png 2 MB
01.10.2020

Při auditu jsme zjistili, že Komise měla v období od srpna 2013 do konce roku 2018 k dispozici přiměřené zdroje a nástroje (včetně vhodného organizačního uspořádání) na provádění své kontroly státní podpory finančním institucím. Nebyla je však vždy schopna s plným účinkem využít.

Ukazatele výkonnosti Komise nezachycovaly výkon Komise plně. Zjistili jsme, že se během kontrolovaného období situace na trhu (až do vypuknutí pandemie covid-19) zlepšila a že došlo ke změně regulačního rámce, ale že se platná pravidla státní podpory zároveň roku 2013 nezměnila.

Rovněž jsme zjistili, že účinnost kontroly státní podpory prováděné Komisí mohla být v některých případech negativně ovlivněna tím, že Komise nezpochybnila stanoviska členských států, že ve všech případech byly naplněny podmínky pro výjimečné schválení státní podpory.