Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 22/2020: Budoucnost agentur EU – je zde potenciál pro větší flexibilitu a spolupráci

Czech icpdf.png 6 MB
22.10.2020

Zatímco v minulosti jsme se zaměřovali na výkonnost jednotlivých agentur, nyní EÚD předkládá první celkové posouzení podmínek, které EU vytvořila, aby agentury mohly účinně realizovat politiku ve prospěch občanů. Náš audit vedl ke zjištění, že je zapotřebí větší pružnosti, pokud jde o uspořádání, fungování a možné zrušení agentur. Auditoři také zjistili, že nedostatečná podpora ze strany členských států, příslušných odvětví, Komise a ostatních agentur brání některým agenturám plnit jejich roli v celém rozsahu. EÚD doporučuje Komisi a agenturám lépe hodnotit koherenci agentur v rámci jejich životního cyklu a podle toho odpovídajícím způsobem upravit zdroje, posoudit neefektivní prvky v oblasti správy a řízení a zlepšit vykazování výkonnosti tak, aby se zaměřovalo nejen na činnosti agentur, ale také na jejich přínos k provádění politik, a podporovat úsilí agentur o spolupráci jako středisek odborných znalostí a kontaktů.

EÚD také každoročně přezkoumává účetní závěrku všech agentur zřízených Unií, jejich příjmy a výdaje. Tento dokument shrnující výsledky finančního auditu 41 agentur a dalších subjektů EU za rozpočtový rok 2019 je k dispozici zde.