Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Přezkum č. 04/2020: Opatření EU k řešení problematiky plastového odpadu

Czech icpdf.png 6 MB
06.10.2020

V rámci toho přezkumu jsme se zaměřili na reakci EU na rostoucí problém plastového odpadu s důrazem na odpad z plastových obalů. Strategie EU z roku 2018 pro plasty navrhuje opatření, jejichž cílem je zlepšit recyklovatelnost, sběr, třídění a recyklovaný obsah plastových produktů. Revidovaná směrnice o obalech a obalových odpadech stanoví nové cíle pro recyklaci plastových obalů pro rok 2025 (50 %) a 2030 (55 %). Nová přísnější pravidla pro vykazování pravděpodobně povedou k poklesu průměrné vykázané míry recyklace plastových obalů v EU. I u plastových obalů, nejrozpracovanější části strategie pro plasty, bude k překlenutí značné mezery mezi stávající mírou recyklace a mírou, k níž se musíme dopracovat v horizontu pouhých pěti až deseti let, nutné soustředěné úsilí zainteresovaných subjektů na úrovni EU i členských států.