Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Zvláštní zpráva 25/2020: Unie kapitálových trhů – pomalý rozjezd na cestě k ambicióznímu cíli

Czech icpdf.png 4 MB
11.11.2020

Reálná ekonomika je v EU financována převážně formou půjček, takže EU se ve velké míře spoléhá na banky. Komise proto v roce 2015 zahájila Akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů, jehož smyslem je podpořit rozvoj a integraci kapitálových trhů v EU a zajistit alternativní zdroje financování pro společnosti včetně malých a středních podniků. Akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů obsahuje několik opatření, z nichž řada vyžaduje spolupráci mezi účastníky trhu, členskými státy a orgány EU. Celkově jsme zjistili, že Komise učinila ke splnění svého cíle vytvořit unii kapitálových trhů jisté kroky, ale prozatím nedokázala pomocí opatření, která může v rámci své působnosti realizovat, katalyzovat výraznější pokrok. Doporučujeme Komisi navrhnout dobře zacílená opatření k dalšímu usnadnění přístupu malých a středních podniků na kapitálové trhy, podporovat prohlubování a větší integraci místních kapitálových trhů, odstranit hlavní přeshraniční překážky bránící investicím, vymezit konkrétní cíle a zásadní opatření a vypracovat systém pro monitorování provádění unie kapitálových trhů.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.