Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 02/2021: Humanitární pomoc EU na vzdělávání: pomáhá potřebným dětem, ale měla by být dlouhodobější a dostávat se k většímu počtu dívek

Czech icpdf.png 2 MB
21.01.2021

Komise v roce 2019 zvýšila pomoc na vzdělávání v mimořádných situacích a vleklých krizích na 10 % své celkové humanitární pomoci. Posuzovali jsme, jak Komise tento nový objem pomoci řídila. Zjistili jsme, že projekty byly relevantní a dosáhly svých zamýšlených výsledků, ale že se zároveň dostaly k méně dívkám než chlapcům. Většina projektů v našem vzorku byla také vzhledem k potřebám příliš krátká a Komise rovněž nedostatečným způsobem zjišťovala možnosti větší nákladové efektivnosti. Ačkoli většina projektů zajišťovala i po svém skončení přínosy pro děti, projekty peněžní pomoci na vzdělávání příliš nepřispěly ke snížení závislosti příjemců na peněžní pomoci. Doporučujeme poskytovat dlouhodobější financování, zkvalitnit analýzu nákladů, zajistit větší podporu pro dívky a zlepšit udržitelnost projektů peněžní pomoci.spolu s odpověďmi Komise a ESVČ.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.