Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 03/2021: Výměna daňových informací v EU: pevný základ, trhliny v uplatňování

Czech icpdf.png 4 MB
26.01.2021

Evropská unie podporuje spravedlivé a účinné zdanění na celém jednotném trhu, aby se všechny daně vybíraly tam, kde jsou splatné. Zkoumali jsme, jak Evropská komise monitoruje provádění a výkonnost systému pro výměnu daňových informací a jak členské státy vyměňované informace využívají. Zjistili jsme, že systém byl dobře nastaven, je však třeba dělat víc ve smyslu sledování, zajištění kvality dat a využívání obdržených informací. Doporučujeme Komisi, aby rozšířila pokrytí legislativního rámce EU a vypracovala systém pro monitorování a pokyny. Rovněž doporučujeme, aby členské státy lépe využívaly informace, které získávají.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.