Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 05/2021: Infrastruktura pro dobíjení elektrických vozidel: vybudovalo se více dobíjecích stanic, jejich nerovnoměrné zavádění však dopravu v EU komplikuje

Czech icpdf.png 3 MB
13.04.2021

Cílem našeho auditu bylo stanovit účinnost podpory Komise pro zavádění veřejné dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla v EU.

Zjistili jsme, že i přes úspěchy, jako je podpora společné normy EU pro dobíjecí zástrčky a zlepšení přístupu k různým dobíjecím sítím, překážky pro cestování v elektrických vozidlech napříč EU přetrvávají. Dostupnost dobíjecích stanic se v jednotlivých zemích liší, platební systémy nejsou harmonizovány s minimálními požadavky a informace, jež mají uživatelé k dispozici, nejsou adekvátní. Bez ucelené analýzy nedostatků v infrastruktuře Komise nedokázala zajistit, aby financování EU směrovalo tam, kde je nejvíce potřeba. EU je od cíle Zelené dohody – 1 milion dobíjecích stanic do roku 2025 – stále velmi vzdálena a nedisponuje obecným strategickým plánem pro elektromobilitu.

Evropské komisi jsme rovněž předložili řadu doporučení, jak zavádění veřejně přístupné dobíjecí infrastruktury zlepšit.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.