Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 07/2021: Kosmické programy EU Galileo a Copernicus: služby byly spuštěny, ale je nutné posílit jejich využívání

Czech icpdf.png 3 MB
21.04.2021

Globální navigační družicový systém Galileo a program Copernicus pro pozorování Země jsou stěžejními programy EU pro oblast vesmíru. Poskytují cenné služby, které umožňují přesnější navigaci a časomíru a poskytují cenné údaje o Zemi.

Na propagaci využívání těchto služeb však dosud neexistuje žádná komplexní strategie. Chybí také koncepční statistický rámec, jehož pomocí by bylo možno spolehlivě posuzovat přínosy těchto programů.

Zjistili jsme nedostatky v tom, jak se monitoruje využívání těchto služeb, a také to, že některé z hlavních prvků systému Galileo dosud nejsou k dispozici. Cíle a dopad řady klíčových opatření na podporu využívání služeb systémů Galileo a Copernicus nebyly jasné a Komise jen zčásti využila potenciál k prosazování těchto služeb v právních předpisech či normách EU.

Předkládáme doporučení na řešení těchto problémů.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.