Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Zprávu o výkonnosti rozpočtu EU – stav ke konci roku 2020

Czech icpdf.png 14 MB
15.11.2021

Evropský účetní dvůr prověřoval na základě informací o výkonnosti poskytnutých Komisí a z dalších zdrojů, včetně vlastních nedávných auditů a přezkumů, výsledky, kterých dosáhly výdajové programy EU financované z rozpočtu EU. Posuzoval také, zda a jak Komise a spolunormotvůrci využili poznatků získaných během minulých víceletých finančních rámců (například z provedených hodnocení, posouzení dopadu a auditů), aby zlepšili koncepci a výsledky výdajových programů na období 2021–2027.​