Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Výroční zprávy za rozpočtový rok 2020

Czech icpdf.png 9 MB
26.10.2021

​EÚD každoročně provádí audit příjmové a výdajové části rozpočtu EU a vydává výrok o míře spolehlivosti roční účetní závěrky a souladu příjmů a výdajů splatnými pravidly a nařízeními.

V roce 2020 dosáhly výdaje EU celkem 173,3 miliardy EUR, což představuje 1,1 % souhrnného hrubého národního důchodu 27 členských států EU a Spojeného království. O rozpočtu EU rozhoduje každoročně v kontextu sedmiletého finančního rámce Evropský parlament a Rada. Minulý rok, rok 2020, byl posledním před novým víceletým rámcem.

Za zajištění řádného plnění výdajové části rozpočtu odpovídá především Komise, ale i o ostatní orgány a subjekty EU. Přibližně u dvou třetin výdajů, zejména na oblasti přírodních zdrojů a soudržnosti, však Komise tuto odpovědnost sdílí s členskými státy EU.

Naši auditoři testují vzorky operací, aby získali statisticky podložené odhady, do jaké míry jsou příjmy a jednotlivé výdajové oblasti zatíženy chybami („míra chyb“).