Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 10/2021:  Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do rozpočtu EU: čas změnit slova v činy

Czech icpdf.png 3 MB
26.05.2021

„Začleňováním hlediska rovnosti žen a mužů“ se rozumí aktivní prosazování rovnosti žen a mužů ve všech fázích a ve všech oblastech koncipování a provádění opatření. Smlouvy EU zavazují podporovat rovnost žen a mužů ve všech jejích činnostech a tento závazek je východiskem pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů. V rámci tohoto auditu jsme posuzovali, zda se začleňování hlediska rovnosti žen a mužů za účelem podpory rovnosti žen a mužů od roku 2014 uplatňuje v rozpočtu EU. Dospěli jsme k závěru, že Komise dosud nesplnila svůj závazek týkající se začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do rozpočtu EU. Předkládáme doporučení, jak zlepšit rámec Komise pro podporu začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a zvýšit pozornost věnovanou rovnosti žen a mužů při sestavování rozpočtu EU.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.