Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 09/2021: Dezinformace s dopadem na EU: tento problém se řeší, ale vyřešen není

Czech icpdf.png 4 MB
03.06.2021

Dezinformace představují v organizovaných společnostech vážný problém. Sociální média a nové technologie v poslední době zvýšily rozsah a rychlost, s níž falešné nebo zavádějící informace mohou doputovat ke svým zamýšleným nebo nezamýšleným příjemcům. Akční plán EU proti dezinformacím byl v době, kdy byl vytvořen, relevantní, ale nebyl úplný. Ačkoli jeho plnění je obecně na dobré cestě a existují důkazy o pozitivním vývoji, plán nedosáhl všech svých zamýšlených výsledků. Předkládáme doporučení, jak zlepšit koordinaci a vyvozování odpovědnosti u opatření EU proti dezinformacím. Zaměřujeme se na operační mechanismy oddělení strategické komunikace Evropské služby pro vnější činnost a jeho pracovních skupin. Doporučujeme, aby se členské státy více zapojily do systému včasného varování a aby se u internetových platforem zlepšilo monitorování a vyvozování odpovědnosti. Rovněž upozorňujeme, že je potřeba vytvořit strategii EU pro mediální gramotnost, jejíž součástí by byl i boj proti dezinformacím a přijetí opatření, která umožní Evropskému středisku pro sledování digitálních médií splnit jeho ambiciózní cíle.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.