Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 11/2021: Mimořádná podpora pro producenty mléka v EU v letech 2014–2016 - Potenciál ke zlepšení budoucí účinnosti

Czech icpdf.png 3 MB
24.06.2021

Průměrná cena, kterou producenti mléka v EU dostávají, začala od počátku roku 2014, kdy dosáhla vrcholu, klesat. V polovině roku 2016 začaly ceny opět růst.

Společná zemědělská politika zahrnuje řadu nástrojů pro řešení narušení trhu. Přímé platby hrají stabilizační roli, protože představují stálý zdroj příjmů zemědělců. Cílem „záchranné sítě“ je podpořit ceny dočasným odstraněním přebytků mléčných výrobků z trhu. Komise může rovněž přijmout výjimečná opatření proti hrozbám narušení trhu: učinila tak v letech 2014 až 2016.

Zkoumali jsme, jak dobře Komise a příslušné orgány v členských státech zvládly reagovat na narušení trhu s mlékem a mléčnými výrobky, k němuž došlo v letech 2014–2016. V souhrnu jsme zjistili, že Komise a členské státy přijaly plošná opatření na pomoc zemědělcům během narušení trhu, ale že analýza, kterou provedly, byla obecně nedostatečná k tomu, aby bylo možné rozhodnout o výši potřebné podpory a o jejím zacílení.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.