Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 12/2021: Zásada „znečišťovatel platí“: její uplatňování v environmentálních politikách a opatřeních EU není jednotné

Czech icpdf.png 3 MB
05.07.2021

Znečištění způsobuje pro společnost významné náklady a pro občany EU je také jednou z hlavních příčin obav. Prostřednictvím uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ jsou znečišťovatelé motivováni k tomu, aby předcházeli poškozování životního prostředí, a nesou zodpovědnost za znečištění, které způsobí. Celkově jsme zjistili, že zásada „znečišťovatel platí“ byla sice u jednotlivých environmentálních politik EU v různé míře zohledněna a uplatňována, ale že její rozsah a uplatňování nebyly úplné. Rozpočet EU je někdy využíván k financování sanačních projektů, jejichž náklady měly být v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ hrazeny znečišťovateli. Doporučujeme dále posílit začleňování zásady „znečišťovatel platí“ do environmentálních právních předpisů, posílit na úrovni EU režim odpovědnosti za ekologickou újmu a také lépe chránit finanční prostředky EU před tím, aby byly využívány pro financování projektů, jejichž náklady by měli nést znečišťovatelé.

​Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.