Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 17/2021: Spolupráce EU se třetími zeměmi v oblasti zpětného přebírání osob: příslušná opatření přinesla omezené výsledky

Czech icpdf.png 4 MB
13.09.2021

​​K nízké míře návratů migrantů z EU přispívají problémy ve spolupráci se zeměmi původu. V rámci tohoto auditu jsme posuzovali, zda EU spolupráci se třetími zeměmi v oblasti zpětného přebírání osob účinně posiluje. Zjistili jsme, že příčinou ne zcela uspokojivých výsledků jednání se třetími zeměmi je nedostatečné využívání synergií s členskými státy a napříč politikami EU. Opatření EU k usnadnění zpětného přebírání osob byla relevantní, výsledky však byly nerovnoměrné a nedostatky v údajích o navracení a zpětném přebírání osob nám znemožnily posoudit jejich celkový dopad. Komisi doporučujeme, aby při sjednávání dohod o zpětném přebírání osob usilovala o pružnější přístup, vytvářela synergie s členskými státy s cílem usnadnit jednání o zpětném přebírání osob, posílila pobídky pro třetí země ke spolupráci a zlepšila shromažďování údajů o udržitelnosti zpětného přebírání osob.

​Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.