Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 20/2021: Udržitelné využívání vody v zemědělství: finanční prostředky v rámci SZP pravděpodobněji podporují větší, ale ne efektivnější využívání vody

Czech icpdf.png 6 MB
28.09.2021

Jedna čtvrtina veškeré odebírané vody v EU se používá v zemědělství, hlavně k zavlažování. Mnoho regionů již v současnosti trpí nedostatkem vody a změna klimatu tuto situaci pravděpodobně ještě zhorší. Rámcová směrnice o vodě stanovuje cíl dosáhnout do roku 2027 dobrého stavu vod u všech vodních útvarů, ale plnění tohoto cíle provázejí výrazná zpoždění. Podpora poskytovaná zemědělcům v rámci společné zemědělské politiky (SZP) využívání vody v zemědělství různými způsoby ovlivňuje. Zjistili jsme, že zemědělské politiky nejsou uceleným způsobem sladěny s vodní politikou EU. Doporučujeme, aby členské státy lépe odůvodňovaly výjimky z provádění rámcové směrnice o vodě v zemědělství a Komise provázala platby v rámci SZP s environmentálními normami udržitelného využívání vody.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.