Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 19/2021: Podpora poskytovaná Europolem v boji proti převaděčství migrantů: ceněný partner, ale málo se využívají zdroje údajů a měření výsledků

Czech icpdf.png 6 MB
30.09.2021

​​Převaděčství migrantů představuje v posledních letech značný humanitární a bezpečnostní problém v EU. V rámci auditu jsme posuzovali, zda Europol účinně napomáhal členským státům EU při rozbíjení zločineckých sítí zapojených do převaděčství migrantů. Podle našich zjištění partneři Europolu jeho podporu oceňovali, avšak nedostatky v měření výsledků této podpory nám bránily plně vyhodnotit její dopad. Dále jsme zjistili, že Europol někdy využíval dostupné evropské zdroje údajů jen v omezené míře. Doporučujeme Europolu, aby využíval všechny dostupné zdroje údajů, posílil výměnu údajů se svými partnery a zlepšil monitorování a vykazování výsledků svých činností souvisejících s převaděčstvím migrantů. Měl by také zajistit větší transparentnost svého procesu, jakým stanoví priority případů týkajících se převaděčství migrantů, k němuž dochází v členských státech.

​Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.