Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 23/2021: Boj proti velké korupci na Ukrajině: několik iniciativ EU, ale výsledky stále nejsou dostatečné

Czech icpdf.png 14 MB
23.09.2021

Ukrajina se již mnoho let potýká s velkou korupcí a se zmocňováním se státu. Při našem auditu jsme posuzovali, zda byla podpora EU Ukrajině v boji proti velké korupci účinná. Ačkoli EU zavedla několik iniciativ na omezení možností korupce v této zemi, zjistili jsme, že velká korupce je na Ukrajině i nadále klíčovým problémem. Předkládáme několik doporučení na zlepšení podpory EU, zejména pak to, že konkrétní opatření by měla být koncipována a realizována nejen se zaměřením na velkou korupci (včetně oligarchické struktury), ale také aby pomohla odstranit překážky svobodné a spravedlivé hospodářské soutěže.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.